Binnen onze openingstijden kunt u ons bellen en kunnen wij direct al uw vragen beantwoorden.

Wilt u antwoord op uw vragen liever per email ontvangen, kunt u mailen naar info@hethaarwerkatelier.nl.

Binnen 1 werkdag zullen wij uw email beantwoorden.

Uiteraard biedt onze website ook de nodige informatie.

Raadpleeg onderstaande pagina’s voor meer informatie. Over onze:

Haarwerken 

Haarwerken, oftewel Pruiken

Haarverlenging of -vermeerdering mogelijkheden

Haar-/hairweaving

Vergoedingen van uw zorgverzekeraar

Werkwijze bij haarwerken en pruiken

Werkwijze bij extensions of hairweavings

 

Heeft u feedback voor ons?

Het Haarwerk Atelier is officieel getoetst door de Sectie Haarwerken van de ANKO (Algemene Nederlandse Kappers Organisatie). Hiermee zijn wij een erkende leverancier van haarwerkoplossingen, wat betekent dat wij voldoen aan de strenge eisen die uitmonden in kwalitatief hoogwaardige leveringen van haarwerken.

 

Wij doen er alles aan dat u tevreden bent met uw haarwerk. Nadat u bij ons geholpen bent, geven wij u standaard een evaluatie formulier mee, welke wij graag retour ontvangen. Wij werken er continue aan om onze diensten en producten op hoog niveau te houden en te verbeteren. Uw feedback is daarbij erg waardevol voor ons.

 

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn met uw haarwerk of de door ons geleverde service, dan zoeken wij natuurlijk samen naar een oplossing. Schroom niet direct contact met ons op te nemen. Tevens zijn wij via de ANKO aangesloten bij de Stichting Geschillende Commissie waar u zich ook tot kan richten.

 

 

 

Heeft u vragen over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens?

Het Haarwerk Atelier hecht veel waarden aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparten informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het Haarwerk Atelier houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

–        Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

–        Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

–        Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

–        Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

–        Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

–        Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Het Haarwerk Atelier is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens 

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Het Haarwerk Atelier verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–        Administratieve doeleinde;

–        Communicatie over de opdracht en/of persoonlijke uitnodigingen aan u gericht;

–        Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–        De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Het Haarwerk Atelier de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–        Voornaam;

–        Tussenvoegsel;

–        Achternaam;

–        (Zakelijk) Telefoonnummer;

–        (Zakelijk) E-mailadres;

–        Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Het Haarwerk Atelier opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

–        Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Heeft u vragen naar aanleiding van de vermelde informatie?

Email: info@hethaarwerkatelier.nl